CYCLING

  • Efektywność: do 600 kcal / godzinę
  • Liczebność grupy: max 11 osób
  • Rodzaj ćwiczeń: Treningowe
60

Minut