STEP – BPU

  • Efektywność: do 400 kcal / godzinę
  • Liczebność grupy: max 25 osób
  • Rodzaj ćwiczeń: Wzmacniające
60

Minut