SZTANGI

  • Efektywność: do 500 kcal / godzinę
  • Liczebność grupy: max 25 osób
  • Rodzaj ćwiczeń: Treningowe
60

Minut