TRENING FUNKCJONALNY

  • Efektywność: do 600 kcal / godzinę
  • Liczebność grupy: max 25 osób
  • Rodzaj ćwiczeń: Wzmacniające
60

Minut